Achievements of Students 2015-16

Home – Science B.A. Sem. – 3 ( Dec. 2015 – 2016 )
Name University Rank
1). Rathod Bhavna 07
2). Makawana Hetal 12
3). Bhavsar Upasana 31
4). Rathod Varsha 39
B.A. Sem. – 1 & 2 ( Dec. 2015 – 2016 )
Name University Rank
1). Buddhripu Nikita 19
2). Zora Khan 27
M.A. Sem. -4 Apr. ( 2016 )
Name University Rank
1). Sharma Radhika 05
2). Shah Sneh 11
3). Tavde Radhika 22
4). Parmar Gauri 44
N.C.C.- ā€˜Cā€™ Certificate Cadets Names ( Year 2013-14 )
1). Patel Vandhana 2). Prajapati Jayshree D.
3). Kushwaha Renu L 4). Mishra Pinki V.
5). Rajput Priyanka 6). Rajput Savita B.
7). Shekhavat Arti 8). Rathod Suman J.
9). Chauhan Priyanka M. 10). Gound Jyotsna C.
Academic Achievements ( Year 2013-14 )

Late Shree Gunavantray and Vilasben Desai Prize list:

1

Late Shree Gunavantray and Vilasben Desai Prize Ku. Dave Khuashali

2

Late Shree Gunavantray and Vilasben Desai Prize Ku. Sharma Priti

3

Late Shree Gunavantray and Vilasben Desai Prize Ku. Mansuri Yasmin

4

Late Shree Gunavantray and Vilasben Desai Prize Ku. Patel Vandana

5

Late Shree Gunavantray and Vilasben Desai Prize Ku. Parmar Neelam

6

Late Shree Gunavantray and Vilasben Desai Prize Ku. Yadav Saroj

Smt. Laxmiben and Chimanlal Mehta Merit Prize list:

1

Smt. Laxmiben and Chimanlal Mehta Merit Prize Ku. Dave Khuashali

Urvin N. Desai Gold Medal Prize list:

1

Urvin N. Desai Gold Medal Prize Ku. Dave Khuashali

Kokilaben J. Patel Medal of Merit Prize list:

1

Kokilaben J. Patel Medal of Merit Prize Ku. Dave Khuashali

H.K. Trivedi Medal of Merit Prize list:

1

H.K. Trivedi Medal of Merit Prize Ku. Dave Khuashali

Late Punita Thakker Prize list:

1

Late Punita Thakker Prize Ku. Sharma Priti

Late F.C. Dawar Gold Medal Prize list:

1

Late F.C. Dawar Gold Medal Prize Ku. Bhimani Damini

Bhaliben Zala Gold Medal Prize list:

1

BhalibenZala Gold Medal Prize
(Gujarat University
Home-Science
M.A. First
Ku. Moradiya Alpa